IN MEMORIAM  Olivier Anamsunamon
27.3.2010 - 22.1.2011

Po devíti týdnech boje se zákeřnou nemocí
prohrál náš Olivier svůj nerovný souboj. Je to poprvé, co velkou
Anamsunamoňáckou rodinu opustil její člen.
Navždy zůstane v našich srdcích.Více informací o Olinkovi, o jeho nemoci a léčbě, o hodinách čekání,
 dnech beznadějného tápání a hledání pomoci,
vystřídané okamžiky radosti a dny plnými naděje v zázrak najdete
na webu www.anamsunamonik.com